Polityka Prywatności

Dzień dobry!

W tym dokumencie znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej mailingr.com.

Administratorem strony jest MailingR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Naddnieprzańska 24A, 04-205 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000922648, NIP: 9522220567, REGON: 389999686, kapitał zakładowy: 20 000 zł.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres support@mailingr.com.

SKRÓCONA WERSJA – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Dbamy o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

 • Odwiedzając nasz serwis internetowy, decydując się na korzystanie z systemu MalingR, zapisując się do newslettera lub kontaktując się z nami telefonicznie lub drogą elektroniczną, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że pozostaną one poufne, bezpieczne i nie będą udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.
 • Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.

DANE OSOBOWE

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest MailingR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Naddnieprzańska 24A, 04-205 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000922648, NIP: 9522220567, REGON: 389999686, kapitał zakładowy: 20 000 zł.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych

 1. realizacja umowy o świadczenie usług (zarejestrowanie i prowadzenie konta usługobiorcy, składanie zamówień na usługi bezpłatne i odpłatne, realizacja umowy):
 2. podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. dane przetwarzane będą do czasu zakończenia świadczenia usługi (usunięcie konta usługobiorcy, rozwiązanie umowy o świadczenie usług);
 4. wypełnienie obowiązków podatkowych (wystawianie faktur, przechowywanie dokumentacji księgowej):
 5. podstawą prawną jest ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 6. dane przetwarzane będą do czasu upływu terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych;
 7. ustalenie, dochodzenie i obrona ewentualnych roszczeń:
 8. podstawą prawną jest nasz uzasadniony prawnie interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który mamy w tym, aby podjąć działania mające na celu ochronę naszych praw w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi,
 9. dane przetwarzane będą do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających
  z obowiązujących przepisów prawa;
 10. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz analiza aktywności użytkowników Serwisu:
 11. podstawą prawną jest nasz uzasadniony prawnie interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który mamy
  w tym, aby prowadzić analizy i statystyki korzystania z  poszczególnych funkcjonalności Serwisu (np. cookies Google Analytics, Piksel Facebooka),
 12. dane przetwarzane będą do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania;
 13. prowadzenie fanpage’a oraz grup w portalu Facebook, kanału YouTube, konta Instagram oraz wchodzenie w interakcje z użytkownikami ww. mediów społecznościowych:
 14. podstawą prawną jest nasz uzasadniony prawnie interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który mamy w tym, aby promować Serwis i dostosowywać jego funkcjonalności do aktualnych potrzeb,
 15. dane przetwarzane będą do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających
  z obowiązujących przepisów prawa;
 16. udzielanie odpowiedzi na pytania skierowane do nas telefoniczne lub drogą elektroniczną:
 17. podstawą prawną jest nasz uzasadniony prawnie interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który mamy w tym, aby komunikować się z naszymi klientami i odpowiadać na pytania naszych potencjalnych klientów lub innych osób zainteresowanych naszymi produktami i usługami,
 18. dane przetwarzane będą do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających
  z obowiązujących przepisów prawa;
 19. marketingowym (promocja naszych produktów i usług):
 20. podstawą prawną jest nasz uzasadniony prawnie interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który mamy w tym, utrzymywać z relacje biznesowe z klientami oraz badać ich satysfakcję, dbać o własne interesy i wizerunek lub odpowiednio umowa o świadczenie usługi newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 21.  marketingowym (promocja produktów i usług podmiotów współpracujących z nami):
 22. dane przetwarzane będą do czasu do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania a w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest zgoda – do czasu cofnięcia zgody (przy czym wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych przez jej wycofaniem).

Dane osobowe przetwarzamy tak długo, jak jest to konieczne, aby osiągnąć wskazane powyżej cele, chyba że złożysz ważny i prawidłowy wniosek o usunięcie Twoich danych osobowych. Ponadto, okres przetwarzania może być uzależniony od treści obowiązujących nas przepisów prawa, np. w przypadku przechowywania dokumentów finansowych czy terminów dochodzenia roszczeń.

Uprawnienia.

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i zgodnie z obowiązującym prawem nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli wystąpisz do nas z wnioskiem o wykonanie któregoś z powyższych uprawnień, ustosunkujemy się do niego niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania. Jeśli z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, to spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy. Uprzednio jednak poinformujemy Cię o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Informujemy również, że cofniecie zgody na przetwarzanie danych nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych, które miało miejsce na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Bezpieczeństwo.

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Odbiorcy Twoich danych.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 1. podmioty współuczestniczące w wykonaniu przez nas umów, np.: biura rachunkowe, dostawcy usług informatycznych, dostawcy usług hostingowych, dostawcy systemów płatności,
 2. podmioty, z których pomocy i usług korzystamy w zakresie prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na podstawie odrębnych umów, np.: dostawcy narzędzi służących do analizy aktywności w serwisie internetowym oraz marketingu bezpośredniego, dostawcy narzędzi służących do tworzenia stron lądowania i zbierania leadów, dostawcy systemów biurowych, dostawcy oprogramowania do zarządzania projektami, dostawcy oprogramowania służącego komunikacji,
 3. uprawnione organy państwowe na mocy obowiązujących przepisów prawa,
 4. inne podmioty, których żądanie w zakresie przekazania danych znajdzie uzasadnienie w obowiązujących przepisach prawa.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Zasadniczo nie przekazujemy danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Jeżeli jednak w związku z realizacją usług zajdzie taka konieczność, ocenimy okoliczności i zadbamy o zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych, tak aby przetwarzanie odbywało się w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Prowadząc serwis internetowy korzystamy jednak z usług i technologii oferowanych przez takie podmioty jak: Facebook, Microsoft, Google, które mają swoje siedziby w Stanach Zjednoczonych i mogą częściowo przetwarzać dane osobowe z wykorzystaniem serwerów zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W świetle przepisów RODO są to tzw. podmioty zlokalizowane w państwach trzecich, względem których należy wykazać zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony lub wzmiankę o właściwych zabezpieczeniach.

Zapewniamy, że ww. podmioty stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisje Europejską (art. 46 ust. 2 lit. c RODO). Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych przez ww. podmioty znajdziesz na stronach www dostawców tych usług.

Profilowanie

W ramach serwisu i zastosowanych technologii możemy dokonywać profilowania. Polega ono na wykorzystywaniu danych użytkownika (tj. płeć, wiek, zainteresowania, przybliżona lokalizacja, zachowania w serwisie) do oceny jego aktywności oraz potencjalnego zainteresowania usługami.

Profilowanie umożliwia personalizowanie oferty i reklam kierowanych do użytkowników, nie ma jednak ma wpływu na zasady i warunki zawieranych umów o świadczenie usług. Przetwarzane informacje maja charakter anonimowy i nie są kojarzone z użytkownikiem zamawiającym usługi. Nie podejmujemy zatem żadnych zautomatyzowanych decyzji, które mogłyby wywołać wobec osób fizycznych skutki prawne lub mogłyby wpłynąć na nie w podobnie istotny sposób.

MailingR jako procesor

Świadcząc usługi na zasadach określonych w Regulaminie MailingR działamy także jako procesor przetwarzając dane osobowe klientów naszych usługobiorców (Twórców). Dane te są zbierane i utrwalane w systemie MailingR w związku ze świadczeniem odrębnych usług przez naszych usługobiorców (Twórców).

Jako procesor przetwarzamy dane wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora tych danych (na podstawie umowy powierzenia), zobowiązując się do ich należytego zabezpieczenia poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz zapewniając adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych (zgodnie z art. 32 RODO). Zapewniamy również, że osoby przez nas upoważnione do przetwarzania zobowiązały się do zachowania ich w tajemnicy.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies podmiotów trzecich.

Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka.

Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.

Marketing.

 Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Zmiany Polityki Prywatności

Nasza Polityka Prywatności może być uzupełniana lub zmieniania, o czym poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w naszym serwisie internetowym, a w przypadku istotnych zmian usługobiorcom posiadającym konta w systemie MailingR lub zapisanym na newsletter – wyślemy odrębne powiadomienia drogą elektroniczną.

Jeśli masz jakieś wątpliwości lub pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych napisz do nas na adres: support@mailingr.com.